Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkolojide Tüm Sorularının Cevabı Var

PET-CT Nedir?

İki ayrı cihazın birleşerek tek bir cihaz haline getirildiği ileri bir görüntüleme yöntemi olan PET-CT, kalp ve nörolojik rahatsızlıkların yanı sıra özellikle onkoloji alanında aktif rol üstlenmektedir. Vücudu baştan sona düşük radyasyon ve yüksek hızda tarama özelliği sayesinde; kanser hastalıklarının teşhisi, tedavi planlaması ve tedavi sonrası değerlendirme süreçlerinde kullanılmaktadır.

PET-CT, pozitron emisyon tomografisi (PET) ve bilgisayarlı tomografi (CT) birleşimi ile oluşturulan, ileri teknolojik bir görüntüleme yöntemidir.

PET-CT cihazı;

 • Kanser
 • Tanı konulamayan rahatsızlıklar
 • Enfeksiyonlar
 • Kalp hastalıkları
 • Beyin bozuklukları
 • Alzheimer ve demans hastalığının ayrımı

gibi durumlarda erken teşhis ve tedavi planlamasında yol gösterici olmaktadır.

Onkolojide PET-CT

Onkolojik hastalıklarda, kanserin erken teşhisi, tedavi planlaması, evrelenmesi, nükslerinin saptanması, metastazların belirlenmesi, radyoterapi tedavisinin planlanması ve tedavi başarısının değerlendirilmesi aşamalarında PET-CT cihazından faydalanılır.

PET-CT’nin en çok etkili olduğu kanser türleri şunlardır:

 • Akciğer Kanseri
 • Meme Kanseri
 • Tiroid Kanseri
 • Baş ve Boyun Kanserleri
 • Kolorektal Kanserler
 • Yemek borusu (Özofagus) Kanseri
 • Mide Kanseri
 • Jinekolojik Kanserler
 • Mesane Kanseri
 • Prostat Kanseri
 • Lenfoma
 • Melanoma

Kalp Hastalıklarında PET-CT

PET-CT, koroner arter tıkanıklıklarının yol açtığı kan akımı az olan bölgelerin belirlenmesinde rol oynamaktadır. Bu bölgelerin tespit edilmesi, anjiyoplasti ya da koroner arter bypass cerrahisinin fayda sağlayıp sağlamayacağının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Beyin Hastalıklarında PET-CT

Beyin tümörlerinin tespit edilmesi, nöbetler, Alzheimer ve demans hastalıklarının teşhisinde PET-CT teknolojisinden faydalanılabilmektedir.

PET-CT’nin Avantajları Nelerdir?

Genellikle, doktorlar ayrı ayrı yapılan PET ve CT taramalarının sonuçlarını üst üste koyarak hastalıkları tanımlar ve teşhis eder. Ancak, bunun için yapılan iki ayrı taramada, hastanın tamamıyla aynı pozisyonda konumlandırılması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek her zaman kolay olmadığından, tanı bilgilerinin doğruluğu bozulabilir.

PET-CT cihazı ise, doktorların hastayı hareket ettirmek zorunda kalmadan tek seansta her iki taramayı da hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Böylece, PET taraması ile elde edilen metabolik veriler ve CT ile gelen anatomik veriler, tek bir cihazdan eş zamanlı olarak alınarak, diğer görüntüleme yöntemlerine göre daha ayrıntılı ve doğru bilgilere ulaşılır.

Hastalarımıza Faydaları

 • Yüksek Çözünürlük

Hastanemiz bünyesinde bulunan PET-CT cihazı, 400×400 matris rekonda 95 mm3 ile sektörde bulunan en yüksek çözünürlüklü görüntü ile hastalarımıza hizmet vermektedir. Böylece, diğer cihazlarda görülemeyen en küçük detaylar bile tespit edilmekte, tanı ve tedavi sürecine katkı sağlayarak gereksiz cerrahi işlem ve biyopsilerin önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır.

 • Daha geniş gantri

Fazla kilolu ve obez hastalar da göz önünde bulundurularak geliştirilmiş cihazımız, diğer üreticilerden yüzde 24 daha geniş gantriye sahiptir. Daha geniş alan, klostrofobisi olan kişiler için de avantaj oluşturmaktadır.

Daha düşük doz radyasyon ile çalışan PET-CT cihazımız, bir yandan hasta konforunu artırırken, diğer yandan da maksimum hız ile vücudun tamamını hassasiyet ile tarayarak kanserli hücreler gibi anormalliklerin yerini tespit etmektedir.

 • Daha az radyoaktif madde ile tanı

Diğer cihazlar ile karşılaştırıldığında, damar yolundan verilen daha düşük doz radyoaktif madde ile yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilerek taramalar gerçekleştirilebilmektedir.

PET-CT Nasıl Çalışır?

Tarama sırasında izlenilen yol adım adım şu şekildedir:

 • PET-CT taramasından önce 6 saat açlık gerekmektedir.
 • Hastanın kan şekeri ölçülür. Tarama için kan şekerinin istenilen sınırın altında olması gerekir.
 • Hücreler tarafından emilen radyoaktif işaretli şeker molekülü damar yoluyla vücuda enjekte edilir.
 • İlacın hücrelerde tutunması için yaklaşık 1 saat beklenir.
 • Hasta, PET-CT cihazına alınır ve çekime başlanır.
 • X-ray yardımı ile vücudun detaylı 3 boyutlu görüntüleri çekilir.
 • Anormal yapılarda ya da kanserli hücrelerde toplanan şeker molekülleri, parlak görüntüleri sayesinde kolayca ayırt edilir.
 • Tarama süresi, çekim yapılacak bölgeye göre 20-25 dakika sürer.

PET-CT Sonrası Süreç

PET-CT sırasında alınan radyasyon, idrarla dışarı atılır. Bu nedenle, özellikle taramanın yapıldığı gün bol su tüketilmesi ve idrar sonrası sifonun birkaç kez çekilmesi tavsiye edilmektedir.

Öte yandan uygulama sırasında alınan radyasyon, çevredekiler için risk oluşturmasa da 12 saat boyunca, radyasyona karşı riskli grup içinde yer alan küçük çocuklar ve hamileler ile uzun süreli temastan uzak durulması önerilmektedir.

Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?