Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkoloji de Vaka Çalışmaları Mevcut

GALYUM – 68 PSMA PET/BT NEDİR?

PSMA prostat kanserli hücrelerde, normal hücrelere göre 10 kat daha fazla yoğunlukta bulunduğu için prostat kanserinin görüntülenmesinde ve tedavisinde ideal bir hedeftir. PSMA PET/BT, prostat kanserini görüntülemek için kullanılan Görüntüleme yönteminin adıdır. PSMA’ ya bağlanmak için tasarlanmış bir akıllı molekül ile görüntülemeyi sağlayacak olan bir radyoaktif madde Nükleer Tıp Anabilim dalı laboratuvarında sentezlenir. Bu radyoaktif madde  68 Ga-PSMA (Galyum-68 PSMA), yapılan tetkik ise  68 Ga-PSMA PET/BT veya PSMA PET/BT olarak adlandırılır. Görüntüleme yapılacak hastalara, sentezlenen bu radyoaktif maddeden az bir miktar kan dolaşımına enjekte edilir. Yaklaşık 1 saat sonra hasta PET/BT cihazına alınarak tüm vücudu taranır. Verilen radyoaktif madde prostat kanser hücrelerine özgün bir yapıda olduğu için prostat kanserli dokular görülebilir hale gelir. Kemik taramasına göre daha üstün bir görüntüleme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Kemik taramasında sadece kemik metastazları tespit edilebilir iken PSMA PET/BT ile kemik metastazlarının yanı sıra metastatik lenf nodları, akciğer, karaciğer, beyin gibi uzak organ metastazları tespit edilebilir.

GALYUM – 68 PSMA PET/BT GÖRÜNTÜLEME BULGULARI NASIL FAYDA SAĞLAR?

Hekimler PSMA PET/BT ile;

  • Kanserli dokuların tam yerini ve başka organlara yayılıp yayılmadığını belirleyebilir (Evreleme).
  • En uygun tedavi seçimini yapabilir.
  • Uyguladığı tedavinin etkinliğini değerlendirebilir (Tedaviye yanıt değerlendirilmesi).
  • Tedaviye istenilen yanıtın alınamadığı vakalarda tedavi planını geç kalmadan değiştirebilir.
  • Takip sırasında kanser nüks ederse zamanında tespit ederek gerekli tedaviyi uygulayabilir.

GALYUM – 68 PSMA PET/BT’ NİN AVANTAJLARI NELERDİR?

  • MR ve BT gibi geleneksel görüntüleme yöntemlerinin aksine PSMA PET, prostat kanserinin tüm vücuttaki yaygınlığını belirleyebilir. Bir defada tüm vücut taranarak lenf nodları, kemikler, akciğer gibi tüm organlar taranarak hastalık henüz MR ve BT’ de görünür hale gelmeden PSMA PET ile tespit edilebilir.
  • Tümörün prostat dışına yayılıp yayılmadığı, çevre dokular ile olan ilişkisi, uzak organlarda metastaz varlığı, tümörün moleküler özellikleri gibi birçok faktör, hekimin en doğru olan tedaviyi (cerrahi, ışın tedavisi, kemoterapi gibi) seçmesine yardımcı olur.
  • Prostat bölgesinde lokal nüks varlığını tespit edebilir. Kemik metastazlarını da gösterebildiği için kemik taramasına ihtiyaç duymadan metastazları belirleyebileceği gibi hekim tarafından uygun görüldüğü takdirde kemik taraması, MR gibi diğer tetkiklerle birlikte kullanılarak iskelet sisteminde hastalığı daha yüksek doğrulukla tespit edebilir.
  • Prostat kanserli hücrelerde PSMA aktivitesinin belirlenmesi ile Lutesyum-PSMA ile hedefe yönelik radyonüklid tedaviden yararlanabilecek metastatik prostat kanser hastalarının ayırımı yapılabilir ve bu tedavinin yapıldığı hastalarda tedavi yanıtını değerlendirilebilir.
Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?