Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkolojide Uzman Doktorlardan Bilgi Alabilirsiniz

SAFRA KESESİ KANSERİ TANISI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Soru Sahibi: admin 24 views

Safra kesesi kanseri erken evrede belirti vermemekte ancak hastalığın erken evrede
teşhisi çok önemli olmaktadır. Belirtilere göre gerekli görüntüleme tetkikleri
uygulanmaktadır. Safra kanserinin tanısı konulurken ultrason, tomografi ve MR gibi
görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. 
Safra kesesi tanısının konulmasında kullanılan yöntemleri daha detaylı bir şekilde
açıklamak gerekirse;
Kan Tahlilleri: Kandaki anormal seviyelerin ölçümü sağlanır. 
Ultrason: Tümör olup olmadığı ve tümörün büyüklüğü tespit edilir.
Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP): Hastanın yemek
borusundan aşağı doğru yerleştirilen endoskopi aleti ile vücudunun içi görüntülenir. 
Laparoskopi: Karından içeri minimal bir kesi açılması ile girilerek safra kesesi ve iç
organlar incelenir. Karında büyük tek bir kesi açmak yerine 3 civarında minik kesi
(delik) açılarak kamera ve özel aletler ile karın içine girilmektedir.
Endoskopik ultrasonografi (Endosonografi): Özel bir endoskop vasıtası ile
ağızdan başlayarak mide ve bağırsağa kadar ulaşılarak inceleme sağlanır. 
Safra Kesesi Kanseri Evreleri 
Evre1: Bu evrede safra kesesi tümörü yalnızca intramusküler yerleşim
göstermektedir.
Evre2: Tümör bu evrede safra kesesinin sadece musküler tabakasındadır. 
Evre3: Bu evrede safra kesesi duvarının tüm katlarında kanser bulunmaktadır. Bu
evrede duktus sistikus lenf nodülleri ise bazen tutulmakta bazen tutulmamaktadır.
Evre4: Bu evrede safra kesesi kanseri karaciğer ve diğer organlara yayılmış
durumdadır. Safra kanalları ve diğer lenf nodüllerinde de tutulum söz konusudur. 
Safra Kesesi Kanseri Tedavisi
Sadra kesesi kanseri tedavisinde tek seçenek tümörün cerrahi yöntemlerle
çıkartılmasıdır. İşlem esnasında karaciğerin bir kısmının da alınmasının
gerekebileceği kapsamlı bir ameliyattır. Erken teşhis edilen hastalarda ameliyat, safra
kesesi kanserinin tedavisinin başarıyla sonuçlanmasını sağlar. Ancak safra kesesi
kanseri genellikle ileri seviyelerde tespit edildiği için bazı hastalarda ameliyat şansı
bulunmamaktadır. Ameliyat edilemeyecek olan hastalarda sarılık ve ağrıyı gidermeye
yönelik bazı tedaviler uygulanır ve radyolojik girişimde bulunulur. Sıcak kemoterapi
ve son dönemde geliştirilen bazı ilaçlar tümörün ilerlemesi üzerinde etki
edebilmektedirler.

Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?