Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkoloji de Vaka Çalışmaları Mevcut

RAHİM KANSERİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Soru Sahibi: admin 25 views

Rahim kanserinden şüphelenilen kişilerde karın/pelvik ağrı , düzensiz veya fazla
adet kanaması , karında şişlik v.s. benzeri klinik bulgular gözlenebilir.Rahim kanseri
belirtilerinden bir veya birden fazlasını yaşayan kadınların zaman kaybetmeden kadın
hastalıkları ve doğum doktoruna gitmeleri gerekir. Yapılan pelvik muayenenin
ardından teşhisin netleştirilmesi için bazı tetkikler gerekebilir.
Vajinal ultrason: Rahim içindeki tümörleri ve yapısını görebilmek için ultrason
görüntüleme yönteminden faydalanılır. Rahmin girişe yerleştirilen ultrason probu ile
rahim duvarı kalınlığı veya diğer anormallikler belirlenebilir.
Histeroskopi: Rahim kanserinin teşhisi için histeroskopi denilen görüntüleme
yöntemi kullanılabilir. Rahim içine fiber optik kameralı ince esnek bir tüp yerleştirir. Bu
yolla uterusun içi ve endometrium incelenebilir.
Patolojik değerlendirme: Rahim kanserinin kesin teşhisini yapabilmek için rahim
içinden küretaj yöntemi ile alınan doku örneği patolojik olarak değerlendirilmelidir.
Biyopsi histeroskopi ve anestezi eşliğinde yapılabilir. 
Bilgisayarlı Tomografi (CT/BT) ve Manyetik Rezonans (MR): Rahim içindeki
anormallik veya tümörün boyutlarının belirlenebilmesi için CT/BT veya MR
görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Daha net görüntü alabilmek için Bilgisayarlı
Tomografi veya Manyetik Rezonans görüntülemesinde kontrast madde kullanılabilir.
tedavi planı hormon yönetimini içerecekse MR ayrıntılı görüntüler elde etmek için
yararlı olabilir. Kanserin uterus duvarına ne kadar büyüdüğünü görmek ve
doğurganlığının korunup korunamayacağının belirlenmesi için de MR görüntülerinden
faydalanılabilir.
PET/CT: Rahim/Endometrium kanserinin lokal ve uzak metastazlarını göstermede ve
hastalığın evresini belirlemede kullanılan etkili bir yöntemdir.

RAHİM KANSERİ (ENDOMETRİUM KANSERİ) NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Rahim kanserinin tedavisinde; kanserin türü, evresi, uygulanacak tedavinin olası yan
etkileri, hastanın genel sağlık durumu, yaş, uygulanacak tedavinin doğurganlık
üzerindeki etkileri gibi birçok faktör göz önüne alınır.
Rahim kanserinin tedavisinde cerrahi yöntemler ön plana çıkmakla birlikte
kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi, hedefe yönelik tedavi ve immün tedavi
uygulanabilmektedir. Rahim kanseri tedavisinde bazen bu yöntemlerin sadece biri
bazen birden fazlası birleştirilerek kombin şekilde uygulanabilir.

Rahim kanseri ameliyatı
Rahim kanseri tedavisinde en sık uygulanan yöntem cerrahidir. Rahim alma ameliyatı
ile birlikte frozen denilen ameliyat esnasında rahimin patolojik incelemesi temel tedavi
şeklidir.  Frozen sonucuna göre ameliyata damar etrafındaki lenflerin çıkarabilmesi
de gerekebilir.
Rahim kanseri kemoterapi tedavisi
Rahim kanserini tedavisinde ameliyattan önce veya sonra kemoterapi uygulanabilir.
Rahim kanserinin nüks etme riskine karşı ameliyattan sonra, tümörü küçültüp
tamamının çıkartılabilmesi için de ameliyat öncesi kemoterapi uygulanabilir.
Radyoterapi ile birlikte veya tek başına da kullanılabilir.
Rahim kanseri radyoterapi tedavisi
Radyasyon tedavisi çoğunlukla kalan kanser hücrelerini yok etmek için ameliyattan
sonra uygulanmaktadır. Bazı durumlarda tümörün tamamını çıkartmak için ameliyat
öncesinde de radyoterapi kullanılabilir. Genel sağlık durumu ameliyat için uygun
olmayan hastalarda radyoterapi tercih edilebilir.
Rahim kanseri hormon tedavisi
Hormon seviyelerini değiştirmek için hormon ve hormon bloke edici ilaçlar
kullanılabilir. Hormon tedavisi rahim kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir.
Rahim kanserinin nüks etmesi durumunda ve metastatik rahim kanserlerinde hormon
tedavisi kullanılabilir. Hormon tedavisi genellikle kemoterapi ile birlikte kullandırılır.

Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?