Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkolojide Tüm Sorularının Cevabı Var

Pankreas kanseri ultrasonda çıkar mı?

Soru Sahibi: admin 28 views

Belirtilen semptomlarla başvuran hastalarda doktor pankreas kanserinden şüphelenebilir ve bazı tetkikler yapılır. Karında ele gelen kitle, karaciğerde büyüme bulguları varsa  pankreas kanserinden şüphelenilebilir. Tanıyı kesinleştirmek ve evrelemeyi yapabilmek için karın ultrasonu, tomografi, MRI veya PET-CT incelemeleri gereklidir. Pankreas, mide ve karaciğer arkasında kaldığı için ultrasonla tam olarak görüntülenmesi zordur. Bu sebeple EUS yani endoskopik ultrasonografi denilen ağızdan ince bir tüp sokularak mide içinden pankreasın incelemesi yapılabilir. ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi) denilen başka bir yöntemle yine ağızdan tüp sokularak, safra ve pankreas kanallarına özel bir boya enjekte edilerek pankreasın ayrıntılı görüntülemesi yapılır. MRCP (Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi) MRI eşliğinde pankreasın ayrıntılı görüntülenmesi de tanıda kullanılan bir başka yöntemdir. Kesin tanı endoskopik görüntüleme yöntemleri eşliğinde şüpheli kitleden küçük bir örnek alınarak yapılan biyopsi ile konur. Bu biyopsi materyalinde patolojik incelemeler, moleküler analizler ile alt tipi belirlenir ve evrelendirilerek tedavi şekli planlanır. Pankreas kanseri tanı ve tedavisinin takibinde kandan ölçülebilen bir kanser markerı olan Ca19-9 faydalı olur. Fakat bazı pankreas kanserlerinde bu markerın normal çıkabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Pankreas kanserinin erken evrede tanısını koymak zordur. Çünkü erken evrelerde nadiren bir belirtiye neden olur. Bu yüzden kanser oldukça ilerleyene kadar sıklıkla saptanamaz. Tümör büyükse veya vücuttaki diğer bölgelere yayılmışsa, kanseri tedavi etmek daha zor olacaktır. Pankreas kanseri tedavisi kanserin türüne ve evresine göre belirlenir. Tedavi planlamada yaş, genel sağlık durumu ve organ fonksiyon testleri de dikkate alınmalıdır. Pankreas kanseri için 3 ana tedavi şekli: Cerrahi, sistemik tedavi ve radyoterapidir. Sistemik tedavi kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler (akıllı moleküller) ve immünoterapilerden (bağışıklık sistemine etkili tedavi) oluşur. Pankreas kanserinin bazı aşamaları sadece bir tedavi şekli gerektirirken, bazıları ise birden çok tedavi modalitesini içeren kombinasyonlar gerektirebilir.

Pankreas kanseri genellikle ileri evrede tespit edilebildiği için, cerrahi şansı ancak bazı vakalarla sınırlıdır. Eğer kanser pankreasın baş kısmında yer alıyorsa, Whipple prosedürü denilen geniş bir cerrahi yöntem uygulanarak pankreas çıkarılabilir. Teknik olarak zor bir ameliyat olan bu prosedür de pankreas başı, duodenumun bir kısmı, safra kesesi, safra kanalının bir kısmı ve yakınlardaki lenf nodları çıkarılabilir. Pankreasın geri kalan bölümü ve mide daha sonra birbirine bağlanır. Pankreasın diğer bölümlerinde yer alan tümörlerde de cerrahi olarak çıkarmak mümkündür. Pankreasın tamamının alındığı hastalar ömür boyunca insülin ve diğer pankreatik enzimleri dışarıdan almak zorundadır. Pankreas kanseri pankreas komşuluğundaki büyük kan damarlarına sıçradıysa genellikle cerrahi tedavi uygulanmaz. 

Son yıllarda tıp dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler, pankreas kanserinin tedavisinde de başarı oranını arttırmaktadır. Erken evrede yakalanan pankreas kanserinin tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu alanda yeni keşfedilen ya da üretilen birçok sistemik tedavi ajanı ile birçok klinik deney devam etmektedir. 

Sizler de bahsedilen belirtilere sahipseniz ya da ailenizde pankreas kanseri öyküsü varsa, kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyiniz. 

Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?