Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkolojide Uzman Doktorlardan Bilgi Alabilirsiniz

YEMEK BORUSU / ÖZEFAGUS KANSERİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Soru Sahibi: admin 22 views

Yemek borusu kanseri tanısı genellikle hastanın şikayetlerinden yola çıkılarak
koyulur. Aşağıdaki belirtilerin bazılarının varlığı yemek borusu kanseri şüphesi
uyandırmalıdır.
En sık görülen belirti yutma güçlüğüdür. Bu başlangıçta yutulan gıdaların yemek
borusundan geçerken takılması şeklindedir. Başlangıçta daha çok katı gıdalar
yutulamaz iken, zaman içinde hasta su dahi içemez hale gelebilir
 Kusma veya yutulan gıdaların ağza geri gelmesi
 Gıdaların yutulması sırasında ağrı oluşması
 Kilo kaybı, zayıflama
 Mide yanması
 Göğüs ağrısı
 Geçmeyen hıçkırık
Yemek Borusu Kanserinde Tanı Nasıl Konur?
Yemek borusu kanserinin teşhisi için yemek borusunun ilaçlı filminin çekilmesi
yapılan ilk tetkiktir. Ayrıca yemek borusunda anormal bir durum ya da tahriş olup
olmadığını tespit etmek amacıyla endoskopi yapılabilir.
Hastalığın yayılımın derecesinin anlaşılması için veya tedavi sonrası takibi amacıyla
Endoskopi , EUS, CT/BT, MR veya PET/CT gibi görüntüleme yöntemleri de
kullanılmaktadır.
Yemek Borusu Kanserinde Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Yemek borusu kanserinde en etkin tedavi yöntemi ameliyattır. Diğer tedavi yöntemleri
ise kemoterapi veya radyoterapidir.
Yemek borusunun konumu ve pek çok hayati organ ve damar ile yaptığı yakın
komşuluk nedeniyle özofagus ameliyatlarının gerçekleştirilmesi diğer pek çok
ameliyattan daha zordur. Kanserin yemek borusundaki yerine göre değişik ameliyat
şekilleri kullanılır.
Mideye çok yakın olan tümörlerde karından veya göğüs boşluğundan yapılan kesi ile
yemek borusunun sadece alt kısmı çıkarılır. Çıkarma işlemini takiben mide göğüs
boşluğu içinde geride kalan yemek borusu bölümü ile tekrar birleştirilir.
Diğer bir ameliyat şekli yemek borusunun tamamının çıkarılmasıdır. Yemek borusu
çıkarıldıktan sonra hastaya midesinden veya kalın barsağından yeni bir yemek
borusu yapılır. Ameliyat ağır bir ameliyattır, hastalar da genellikle ileri yaşta
olduklarından başka sağlık sorunları da vardır. Bu sebeple ameliyat sonrası dönem
sıkıntılı geçebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için ameliyat öncesi
hazırlık çok dikkatli ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Ameliyat sonrasında
çıkarılan parçanın patolojik değerlendirmesi neticesinde hastaya ek olarak
radyoterapi veya kemoterapi de verilebilir.

Öte yandan, erken evre kanserlerde, yemek borusunu tamamen çıkartmak yerine
endoskopi aracılığıyla sadece hastalıklı bölge çıkartılabilmektedir.
Hastalık Çok İlerlemişse Neler Yapılabilir?
Bazı durumlarda yemek borusundaki tümör çıkarılamaz. Bunun başlıca nedenleri;
 Hastanın genel durumunun böyle ağır bir ameliyata izin vermemesi
 Kanserin ameliyatla çıkarılmasının mümkün olmaması
 Kanserin uzak organlara sıçramış olmasıdır.
Bu şekilde tümörü olduğu yerde bırakılan hastalarda bazen şikayetleri azaltmak veya
tümörü bir miktar küçültmek amacıyla radyoterapi denenebilir. Bu esnada hastayı
beslemek amacıyla tümörlü dokunun arasından geçen endoskopik bir stent
konulabilir ya da hastaya gastrostomi (beslenme amaçlı mideye tüp yerleştirilmesi)
açılabilir.

Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?