Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkoloji'nin Birçok Hastane İle Anlaşması Var

YUMURTALIK / OVER KANSERİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Soru Sahibi: admin 23 views

Diğer bütün kanser türlerinde olduğu gibi yumurtalık kanserinin de tanının erken
konması çok önemli bir durumdur. Erken tanının sağlanması için kadınlar yıllık olarak
jinekologlara ilgili muayeneler için başvurmalıdır. Böylece jinekologlar, muayene
sırasında bir kitle varsa fark edecek ya da ultrason yardımıyla yumurtalarda kitle olup
olmadığına bakarak erken teşhis yapabilecektir.
Fakat yumurtalıklarda tespit edilen bütün kistler kanser değildir. Bazı kistler kadınların
üreme çağında oluşabilir. Bu kistlerin çoğu zararsız ve basittir. Bu kistler zamanla
herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan kaybolabilecekleri gibi kanser riski de
teşkil etmezler. Bu yüzden, uzman bir doktor tarafından yapılacak olan ultrasonografi
muayenesinden sonra bu kistlerin zararlı olup olmadığı tespit edilebilir. Bunların yanı
sıra, menopoz dönemindeki kadınlarda ve henüz adet görmemiş genç kızlarda kist ve
tümör riski diğerlerine daha fazladır. Yapılacak olan teşhislerde bu da göz önüne
alınmalıdır.
Tümör olan yumurtalık kistlerinin ilerlediği aşamalarda, kanda tümör belirtilerine
bakılır. Bu belirtilerden bazıları, bazı over tümörü çeşitlerinde çokça bulunur. Fakat
CA 125 ve öteki tümör belirtilerinin yüksek olması her zaman kitlenin kanser özelliği
gösterdiği anlamında gelmez. Aynı şekilde bu belirtilerin düşük olması da kanser
olmadığı anlamında gelmez. 
Bunların dışında durumdan emin olmak için doppler ultrasonografi de tümörün iyi
huylu ya da kötü huylu olduğu hakkında bilgi verecektir. Bütün bunlara rağmen bu
yöntemlerin hiçbirisi kesin tanı koymak için yeterli değildir, hepsi yardımcı
yöntemlerdir. Tümör olmasından şüphe edilen her türlü kitleye kesin tanı koymak için
mutlaka kitleden patolojik örnek alınması gerekir. 
Eğer bir kist tespit edildiyse ve bu kistin doppler incelemeleri normal ise, ayrıca
kitlede tümoral hiçbir bulgu yoksa ve kistin boyutu da 8 cm’yi aşmıyorsa bir süre takip
yapılabilir. Yapılan takipte kistte küçülme ya da kaybolma görülmediyse genellikle
cerrahi müdahale tercih edilir.
USG: Pelvik USG yumurtalıkları değerlendirmek ve detaylı bilgiye ulaşmak için çoğu
zaman yeterli olabilmektedir.
CT-MR : Pelvik yapıların detaylı değerlendirilmesi , bölgesel ek bulguların
saptanması için USG sonrası bu tetkikler yapılmalıdır.
PET/CT: Yumurtalık kanseri tanısı sonrası lokal ve uzak metastaz araştırılması ve
hastalığın evresinin belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır.

Yumurtalık Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Yumurtalık kanseri tedavisi cerrahi yolla yapılır. Rahim ve yumurtalıkların tamamı
alınmakla birlikte kanserin vücutta tutunma olasılığı olan tüm dokular alınır. Yapılan
cerrahi müdahalenin ardından ise kemoterapi uygulamasına geçilir. Eğer çıkarılacak
olan kitlenin hayati organlara zarar verme riski varsa önce kemoterapi ile kitle
küçültülmeye çalışılır. 
Bu uygulamanın ardından cerrahi yönteme geçilir ve kanserli kitle alınır. Ancak
kanserli kitleler alındıktan sonra kanserin vücuttaki yayılımı durduysa kemoterapi
tedavisi uygulanmayabilir. Ancak kanserin yayılımı devam ediyorsa kemoterapi ya da
radyoterapi uygulamalarına başvurulur. Uygulanacak olan kemoterapi tedavisi
kanserin evresine göre farklılık göstermektedir.
Ülkemizde de artık yumurtalık kanseri için yeni tedavi alternatifleri uygulanmaya
başlamıştır. Uygulanan yeni tedavi yöntemleri sayesinde artık kür olasılığı artmakta
ve hastanın hayatta kalma süresi uzatılmaktadır. Bunlar hastaya büyük bir rahatlık
sağlar. Ayrıca artık yumurtalık kanseri tedavisinde üreme işlevinin kaybolmamasına
dikkat edilmektedir. Özellikle erken yaşlarda görülen germ hücreli yumurtalık
kanserlerinde sadece kanserli dokular alınmaktadır ve böylece hastanın gebe kalma
ihtimali korunmaktadır.

Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?