Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkolojide Uzman Doktorlardan Bilgi Alabilirsiniz

NAZOFARENSK KANSERİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Soru Sahibi: admin 25 views

Nazofarensk bölgesinde var olan şüpheli bir durumda ilk olarak fizik muayene
yapılmaktadır. Daha sonra gerekirse CT, MR ve Pet CT gibi görüntüleme
tekniklerinden de yararlanılmaktadır.
Nazofarensk bölgesi burun içinden endoskopi cihazıyla ya da ağız boşluğundan ayna
ile görülebilmektedir. Normalde nazofarenks bölgesi düz bir yapıdadır. Eğer bu
bölgede bir kitle, kabarıklık ya da farklılık varsa kulak burun boğaz uzmanı bu
bölgeden biyopsi almalıdır.  Nazofarenks kanseri bazen de boyunda tutulumlar
yapabilmektedir. Bu tutulumlar ilaçlı CT/MR ya da PET CT sonucu net olarak
belirlenebilmektedir. Nazofarenks kanserinde kesin tanı biyopsi ile konmaktadır.
Yapılan biyopside kitlenin tipi belirlenmektedir. Nazofarenks kitlelerinde tedavi kitlenin
tipine göre belirlenmektedir; iyi huylu tümörler cerrahi olarak çıkartılabilir yada takip
edilebilir, eğer sonuç nazofarenks kanseri olarak geldi ise tedavi seçeneği öncelikli
radyoterapi + kemoterapidir.
NAZOFARENKS KANSERİNİN TEDAVİSİ NASILDIR?
Yapılan biyopsi sonucunda tipi belirlenen kitlenin tedavisi de bu doğrultuda
yapılmaktadır. Nazofarensk kanserinde tedavi genellikle radyoterapi + kemoterapi ile
yapılmaktadır. Özellikle Tip 3 İndiferansiye karsinom radyoterapiye çabuk cevap
veren bir türdür. Erken tanı ve düzenli takip ile tedavi başarılı sonuçlar vermektedir.
Lenfoma ve lösemi hastalıkları da nazofarensk bölgesinde tutulum yapabilmektedir.
Bu hastalıkların tedavisinde de radyoterapi ve kemoterapi kullanılmaktadır.
Nazofarenks kanseri erken evrede yakalanamaz ve tedavi edilmezse,  geç
aşamalarda metastaz yapabilmektedir. Nazofarenks bölgesi beyne yakın bir bölge
olduğu için kafa tabanı ve sinir tutulumları sık görülebilmektedir. Özellikle 6. 3. 4 ve 5.
sinirleri tutabilmektedir. Kafanın arka tabanına ve sinirlere metastaz yaptığında
hastada çift görme bulgusu ortaya çıkabilir.
Hastanın yaşı ve cinsiyeti tedavinin gidişatını etkileyen faktörler arasında yer
almaktadır. Erkekleri daha fazla etkileyen nazofarenks kanserinde ileri yaş, boyun
bölgesinde lenf nodu tutulumları, kafa bölgesindeki sinir tutulumları ve Epstein Bar
virüsün neden olmadığı kanser tipleri tedavinin seyrini olumsuz etkileyebilmektedir.

Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?