Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkoloji'nin Birçok Hastane İle Anlaşması Var

MİDE KANSERİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Soru Sahibi: admin 22 views

Mide Kanseri Belirtileri Nelerdir?
Mide kanseri genellikle sinsi seyreder. Karında mide bölgesinde rahatsızlık hissi en
sık belirtidir. Sık rastlanılan belirtiler arasında;
 Kilo kaybı ve karın ağrısı,
 İştahsızlık,
 Halsizlik,
 Bulantı,
 Kusma,
 Midede şişkinlik hissi,
 Karaciğer büyümesi, 
 Karında sıvı birikmesi veya sarılık gibi bulguları ile gelen hastalar mevcuttur.
Hazımsızlık, şişkinlik, iştahsızlık gibi sık rastlanan şikayetler mide kanserinde de
görülebilir. Midenin girişini tutan kanserlerde yutma güçlüğü, çıkışını tutan
kanserlerde de kusma görülebilir. Özel bir belirti vermeden sinsice ilerlediği için ve
belirti verdiğinde ileri evrelere ulaşmış olacağı için bir erişkinde her türlü hazım
sorununda endoskopi yapılarak mide gözle incelenmelidir.

Mide Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?
Yaş: Vakaların çoğu ileri yaştadır.
Cinsiyet: Erkeklerde daha fazla görülür.
Irk: Asya ve Afrika toplumunda sıktır. 
Diyet: Tütsülenmiş, tuzlanmış, turşuya basılmış veya aşırı tuzlu yiyeceklerden zengin
yiyecekleri yiyenlerde mide kanseri riski yüksektir. 
Helikobakter pilori (HP) infeksiyonu: HP genelde midede yaşayan ülsere neden
olan bir bakteri çeşididir. HP infeksiyonuna karşı antikorların varlığında mide kanseri
riskinin 6 kat artığı tespit edilmiştir. 
Sigara: Sigara içenlerde risk daha fazladır.
Geçirilmiş mide ameliyatı
Kronik atrofik gastrit (mide yüzeyinin uzun süreli iltihabı) varlığı
Pernisiyöz anemi (mideyi etkileyen ve vitamin B12’nin emilim bozukluğuyla giden bir
kan hastalığı) ve ailede polip hikayesi riski arttırmaktadır.

Mide Kanseri Tanısı ve Evreleri Nelerdir?
Endoskopi :Üst gastrointestinal endoskopi tanı koydurucu yöntemdir. Bu yöntemle
mide iç yüzeyi tamamen izlenir ve şüpheli bölgelerden biyopsi alınarak tanı konulur.
Tanı konma oranı %95’in üzerindedir.
Radyoloji:Tanı kesinleştikten sonra hastalığın derecesi bilgisayarlı tomografi (CT),
magnetik rezonans(MR), abdominal ultrasonografi (USG) ile yapılır. Diğer bir tanı
koyma yöntemi de laparaskopidir (genel anestezi altında ışıklı bir kamera ile karın
içerisine bakılması).
PET/CT: Tanısı konmuş hastalarda lokal- uzak organ metastazı varlığı araştırma ve
hastalığın evresini belirleme amaçlı kullanılır.

EVRE :
Evre 0: Kanser midenin sadece iç tabakasında bulunur. 
Evre I: Aşağıdakilerden herhangi birinin olması durumunda:
 Tümör sadece submukoza tabakasına kadar yayılmıştır. Kanser hücreleri 6
kadar lenf bezinde bulunabilir.
 Tümör kas tabakası veya subserozaya yayılmıştır. Kanser hücreleri lenf
bezlerine veya diğer organlara yayılmamıştır.

Evre II: Aşağıdakilerden herhangi birinin olması durumunda:
 Tümör sadece submukozadadır. Kanser hücreleri 7-15 lenf bezine yayılmıştır.
 Tümör kas tabakası veya subserozaya yayılmıştır. Kanser hücreleri 1-6 lenf
bezine yayılmıştır.
 Tümör midenin dış tabakasını delip geçmiştir. Kanser hücreleri lenf bezlerine
veya diğer organlara yayılmamıştır.
Evre III: Aşağıdakilerden herhangi birinin olması durumunda:
 Tümör kas tabakası veya subserozaya yayılmıştır. Kanser hücreleri 7-15 lenf
bezinde bulunmaktadır.
 Tümör midenin dış tabakasını delip geçmiştir. Kanser hücreleri 1-15 lenf
bezine yayılmıştır.
 Tümör karaciğer veya dalak gibi yakın organlara sıçramıştır. Lenf bezi veya
uzak organ metastazları yoktur. 
Evre IV: Aşağıdakilerden herhangi birinin olması durumunda:
 Kanser hücreleri 15’den fazla lenf bezine yayılmıştır.
 Tümör çevre organlara ve en az 1 lenf bezine yayılmıştır.
 Kanser hücreleri uzak organlara yayılmıştır.

Mide Kanseri Tedavisi Nasıl Olur?
Mide kanseri multidisipliner ekip tarafından tedavi edilir. Bu ekipte medikal
onkologlar, gastroenterologlar, cerrahlar ve radyasyon onkologları bulunur. Tedavi
tümörün büyüklüğü ve yerleşim yeri, hastalığın evresi ve genel sağlık durumuna göre
planlanır. Mide kanserinin tedavisi cerrahi, kemoterapi veya radyoterapiden oluşur.
Uzak organlara yayılmış yani dördüncü evre hastalıkta ise ameliyattan kaçınırız.
Kısaca söylemek gerekirse mide kanserinde ameliyatla tedavinin mümkün olması iyi
bir özelliktir. Diğer tedaviler (kemoterapi ,radyoterapi ,immunoterapi) ile operasyon
olamayacak hastaların operasayon olabilmesi ve hastalığın kontrol altına alınabilmesi
amaçlanmaktadır .
Gastrointestinal Stromal Tümörler ise bu tümörler çok özel tümörlerdir ve sık
görülmezler. Tüm mide bağırsak sisteminde görülebilirler ancak tipik yerleşim yerleri
midedir. Midede genellikle kanama, ince bağırsakta ise bağırsak tıkanıklığı veya
kanama ile dikkati çekerler. Kanama şiddetli olabileceği gibi kronik kan kaybı ve
kansızlık şeklinde de ortaya çıkabilir. Temel tedavileri cerrahi olarak tümörün
çıkarılmasıdır. Yüksek riskli tümörlerde ameliyattan önce ve/veya sonra onkolojik
tedavi de uygulanabilmektedir.

Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?