Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkolojide Tüm Sorularının Cevabı Var

Meme Kanseri Tedavisi

Soru Sahibi: admin 25 views

Meme kanseri Tedavisinde değişik tür tedavi yöntemleri kulanılmaktadır. Yani meme kanseri tedavisi mültedisipliner bir çalışma gerektirmektedir. Erken meme kanserinde hastaya bu yöntemler uygulanabilmektedir. Ileri evre meme kanserinde tedavi öncelikle kanserli dokunun küçülmesi için kemoterapi ile başlayıp cerrahi ve radioterapi, hormonterapi ile devam etmektedir. Metaztatik meme kanserinde ise tedavide cerrahinin yeri yoktur ve tedavi ağırlıklı olarak tıbbidir. Medikal onkoloji tarafından hastalar takip ve tedavi edilirler

Cerrahi Girişimler

Meme kanserinde uygulanan cerrahi yöntemler; Segmental mastektomi (lumpektomi, kadran tektomi eş anlamlı kelimelerdir) total mastektomi, ilave olarakta aksiler lenf bezlerinin durumunu ortaya çıkartmak amacıyla son yıllarda geliştirilen sentinel not (nöbetçi düğüm) biyopsisi yada aksiler leflerin alınması yanı  aksiler diseksiyon yöntemleri genel anestezi altında uygulanmaktadır.

Segmentel Mastektomi

Hastalıklı doku ve çevresinin cerrahi yöntemle çıkartılıp temiz hudutların bulunmasını içeren cerrahi girişimdir. Mastektomi ise meme dokusunun tümünün cerrahi olarak çıkarılmasını ifade eder. Bu girişim iki türlü yapılabilir ciltle beraber meme doksunun alınmasına total mastektomi, cildi koruyarak yapılan girişime de cilt koruyucu mastektomi adı verilmektedir.

Kemoterapi

Bu tedavinin yapılmasındaki amaç  yayılım göstermiş olası hücreleri ( bugünkü tanı yöntemleriyle tespit edilemeyen) ortadan kaldırmak için damar yoluyla yapılan ilaç tedavisidir. Hastalığın yaygınlık seviyesine gore tedavinin  süresi medical onkoloji tarafından planlanır.

Radyoterapi

Bu tedavinin yapılmasındaki amaç meme dokusu ve çevresinde yine bugünkü yöntemlerle saptanamayan ya da saptanamamış hücresel toplulukların ortadan kaldırılması için uygulanır. Uygulanma sahası meme, koltuk altı ve çevre lenf bezlerine yöneliktir.

Hormonoterapi

Bu yöntemdeki amaç meme dokusuna jinekolojik organlar ve sürrenal bezi tarafından itrah edilen hormonların etkisini azaltmak ve hastalığın yayılmasını önlemektir.  Kanseri olanlar için lumpektomi ideal yöntemlerden biridir. Bazı durumlarda hücrelerin fazla yayılması nedeniyle memenin tamamının alınmasını içeren mastektomi ameliyatları uygulanmaktadır.

Genel olarak meme kanseri tedavisi üç ana grup altında incelenebilir. Bunlar

  • Erken Evre Meme Kanseri (Evre 1/Evre 2, İleri Evre)
  • Meme Kanseri (Evre 3)
  • Metaztatik Meme Kanseri (Evre 4)
Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?