Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkolojide Tüm Sorularının Cevabı Var

REKTUM KANSERİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Soru Sahibi: admin 22 views

Rektum Kanserinin neden olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak rektum
kanserine neden olan çok sayıda risk faktörü bulunmaktadır.
Rektum kanserlerinin büyük bir çoğunluğu ileri yaşta ortaya çıkmaktadır.
Alkol ve sigara tüketimi rektum kanseri riskini artırmaktadır.
Hayvansal kaynaklı yüksek yağlı beslenme düzeni rektum kanseri nedeni
olabilmektedir.
Kolorektal kanser veya polip öyküsü rektum kanserini sebep olabilmektedir.
Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi kolon ve rektumun kronik enflamatuar
hastalıkları rektum kanseri riskini artırmaktadır.
Polipsiz kalıtsal olmayan kolorektal kanser (Lynch) ve ailesel adenomatoz polipozis
(FAP) gibi genetik sendromlar rektum kanseri sebepleri arasındadır.
Hareketsiz bir yaşam ve obezite
Kanser tedavisi için özellikle karın bölgesine radyoterapi tedavisi almak rektum ve
kolon kanserine neden olabilmektedir.
Diyabet (Şeker hastalığı)
Ailede özellikle birinci derece yakınlarda kolon ve rektum kanseri bulunması önemli
bir rektum kanseri nedenidir.
REKTUM KANSERİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Rektum kanseri erken teşhis edebilmek için rutin tarama programlarının uygulanması
gerekir. Her hangi bir risk faktörü bulunmayan kişilerde 50 yaşında rutin taramalara
başlamak rektum kanserinin erken teşhisi bakımından hayati önem taşır. Risk faktörü
olan kişilerde tarama yaşı daha erken başlayabilir. Genellikle rektum kanserinin
belirtisi olan makatta kanama veya demir eksikliği sonrası yapılan kontrollerde rektum
kanseri teşhis edilir.
Tarama programlarında ve teşhis için en sık kullanılan yöntem kolonoskopi tetkikidir.
Kolonoskopi:Kolonoskopi sırasında küçük doku örneklerini şüpheli görünen
bölgelerden çıkarmak genellikle mümkündür. Biyopsi için çıkarılan doku örneklerinin
laboratuvar analizi, rektum kanseri teşhisinde yardımcı olur.
CT-MR Görüntüleme : Rektum bölgesinin detaylı incelenmesi ve operasyon için
detaylı bilgi /değerlendirme , tümörün derinliğini belirlemek gibi bilgileri edinebiliriz.
PET/CT: Rektum kanseri tanısı alan olgularda hastalığın lokal ve uzak metastazlarını
saptamada – evreleme etkin olarak kullanılmaktadır.

REKTUM KANSERİNİN TEDAVİSİ
Rektum kanseri evreleri ve derecesi belirlendikten sonra tedavi planlanır. Rektum
kanseri tedavisinde; kanserin evresi ve derecesi, tümörün rektumdaki yeri, boyutu,
hastanın yaşı ve genel sağlık durumuna göre planlama yapılır.
Rektum kanseri Kemoterapi ve Radyoterapi tedavisi
Rektum kanseri kemoterapi tedavisi genellikle kanser hücrelerini hedef alan iki veya
daha fazla ilaçtan oluşur. Rektum kanserinde kemoterapi ve radyoterapi ameliyattan
önce kullanılabildiği gibi sonra da uygulanabilmektedir. Rektum kanseri 1. Evre
tedavisinde cerrahi yöntem tedavide tek gerekli adım olabilir. 1. Evre rektum
kanserinde ameliyat sonrası nüks riski düşüktür ve bu nedenle genellikle kemoterapi
önerilmemektedir. Rektum kanseri 2. Ve 3. evrelerde kanserin tekrarlamaması için
ameliyattan sonra kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanır. Rektum kanseri 2.
Evre ve Rektum kanseri 3. Evre hastalarda ameliyattan önce tümörü küçültmek için
kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanabilir.  
Rektum kanseri ameliyatı
Rektum kanserinin tedavisinde ameliyat en sık başvurulan yöntemlerin başında
gelmektedir. Rektum kanseri ameliyatı tümörün yeri ve büyülüğüne göre planlanır.
Rektum kanseri ameliyatı; makat koruyucu rektum ameliyatı ve makat kaybı
gerektiren rektum ameliyatı olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?