Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkolojide Uzman Doktorlardan Bilgi Alabilirsiniz

BÖBREK KANSERİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Soru Sahibi: admin 26 views

Böbrek kanseri genellikle asemptomatik olduğundan yani belirti vermeyebildiği için,
tümör çoğunlukla hasta başka bir nedenle tıbbi teste girdiğinde saptanır. Şöyle ki
hastanın herhangi bir şikayetinde yapılan ultrason ve bilgisayarlı tomografi
incelemelerinde, hiç farkında olmadığı bir böbrek tümörü, hastalık henüz erken
evredeyken tespit edilebilir. Örneğin; hasta safra kesesi şikayeti ile doktora başvurup
bir dahiliye uzmanı tarafından ultrasona yönlendirildiğinde, ultrason sırasında
gelişmekte olan bir böbrek tümörünün yakalama ihtimali oldukça yüksektir.
Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve MRI taramaları genellikle doktorların böbrek kanserini
teşhis etmek için ihtiyaç duyduğu testlerdir. Bazen doktorlar, bir tedavi önerisinde
bulunmadan önce bir tümör hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarlarsa perkütan
biyopsi olarak bilinen yöntemi de uygularlar. Bu işlem sırasında doktor, lokal anestezi
kullanarak cildi uyuşturur. Daha sonra dokunun bir kısmını çekmek için küçük bir iğne
kullanır.
Doktorlar, tümörün yerini belirlemek ve iğnenin yerleştirilmesi ve geri çekilmesine
rehberlik etmek için BT taramalarını veya USG kullanabilir. Laboratuvarda hastalıkları
inceleyen bir doktor olan bir patolog, kanser belirtileri için doku örneklerini mikroskop
altında inceler.
İdrar testleri böbrek kanserini teşhis etmez; ancak doktor, ileri böbrek kanserinin
yaygın bir belirtisi olan idrarda kan olup olmadığını görmek isteyebilir. Öte yandan
kan testleri, doktorların böbreklerin düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemesine
yardımcı olur; ancak böbrek kanseri teşhisi için kullanılmaz.


BÖBREK KANSERİ EVRELERİ NELERDİR?


Evreleme, kanserin ne kadar kapsamlı olduğunu belirleme süreci ve teşhisin önemli
bir parçasıdır. Zira kanserin hangi evrede olduğuna göre en uygun tedavi seçenekleri
belirlenir. Böbrek kanserinin evreleri Evre I’den (en az şiddetli evre) Evre IV’e kadar
değişir. Hastaların böbrek kanseri olduğu doğrulandığında, doktor evrelemeyi
tartışacaktır.


Evre I
Tümör 7 cm veya daha küçüktür ve sadece böbrekte bulunur. Lenf düğümlerine veya
uzak organlara yayılmamıştır.
Evre II
Tümör 7 cm’den büyüktür ve sadece böbrekte bulunur. Lenf düğümlerine veya uzak
organlara yayılmamıştır.
Evre III
Evre III’de tümör, böbrek dışındaki çevre dokulara uzanım gösterir ve bölgesel lenf
düğümlerine de yayılmış olabilir.

Evre IV
Tümör, böbrekleri ve böbreküstü bezlerini sıkıştıran bağ dokusu tabakası olan Gerota
fasyasının dışındaki bölgelere yayılmış ve böbreküstü bezine uzandığı evredir.
Kanser çok sayıda lenf noduna ya da, kemikler, karaciğer ya da akciğerler gibi
vücudun uzak alanlarına da yayılım gösterir.


BÖBREK KANSERİ TEDAVİSİ NASILDIR?


Böbrek kanseri tedavisindeki seçenekler hastanın genel sağlığıyla birlikte sahip
olduğu böbrek kanseri türü, kanserin yayılıp yayılmadığı ve tedavi tercihleri gibi bir
dizi faktöre bağlı olabilir. Böbrek kanserlerinin tedavisinde standart yöntem cerrahidir.
Cerrahi prosedürün amacı, mümkün olduğunda normal böbrek fonksiyonunu
koruyarak kanseri ortadan kaldırmaktır. Kanserin evresi, kitlenin büyüklüğü, kitlenin
böbreğin hangi bölgesinde olduğu ve sayısı göz önünde bulundurularak böbreğin
tamamı ya da sadece kitle kapalı yöntemle alınır. Şayet kanser böbreğin ötesine
yayılmışsa, ek tedaviler önerilebilir.


Etkilenen böbreğin çıkarılması (nefrektomi)


Tam (radikal) bir nefrektomi, tüm böbreğin, sağlıklı doku sınırının ve bazen lenf
düğümleri, adrenal bez veya diğer yapılar gibi yakındaki ek dokuların çıkarılmasını
içerir.
Cerrah, karın veya yan taraftaki tek bir kesiden (açık nefrektomi) veya karındaki bir
dizi küçük kesiden (laparoskopik veya robotik yardımlı laparoskopik nefrektomi)
nefrektomi yapabilir.


Tümörün böbrekten çıkarılması (kısmi nefrektomi)


Böbrek koruyucu veya nefron koruyucu cerrahi olarak da adlandırılan bu prosedür
erken evre tümörlerinde uygulanan yaygın bir tedavi yöntemidir. Böbrek koruyucu
cerrahide mümkün olduğunca böbrek fonksiyonunu korumak ve böbrek hastalığı ve
diyaliz ihtiyacı gibi daha sonraki komplikasyon riskini azaltmak amaçlanır.
Kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi cerrahi dışı tedavilerin böbrek kanseri
tedavisinde etkinliği düşüktür.
İmmünoterapi vücudunuzun kendi bağışıklık sistemini güçlendirmek için çalışır.
İmmünoterapi, ilerlemiş böbrek kanseri olan kişiler için bir tedavi seçeneğidir. Ayrıca
ileri evre böbrek kanserleri için hedefe yönelik tedaviler de uygulanabilir. Hedefe
yönelik tedaviler, belirli molekülleri hedefler. Hedefe yönelik tedavi ilaçları genellikle
tablet şeklinde veya damardan verilir. Tirozin kinaz inhibitörleri (TKI’ler) ileri böbrek
kanseri olan kişilerde denenmiş ve kemoterapi ilaçlarından daha az yan etkiye neden
olduğu saptanmıştır.


Not: Da Vinci Robotik Cerrahi, böbrek tümörü ameliyatlarında hastaya büyük
avantajlar sağlamaktadır. Böbreğin kısmen alınması ya da böbrekteki tümörlü kısmın
çıkarılması gibi durumlarda karından 4-5 delikle girilerek, tümörlü doku ayrılıp, büyük
ameliyat kesisine gerek kalmadan, onkolojik ve cerrahi prensiplerden taviz
verilmeden sorun giderilmektedir.

Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?