Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkoloji'nin Birçok Hastane İle Anlaşması Var

Akciğer kanserinin türleri nelerdir?

Soru Sahibi: admin 56 views

Akciğer kanseri türleri bu kanserlerin hangi bölgede oluştuğu ve nedenlerine göre değişir. Tedavinin daha doğru yürütülmesi ve doğru müdahale edilebilmesi için, mutlaka bu kanser türlerinin bilinmesi gerekir. Bilinen en önemli akciğer kanseri türleri şöyledir;

  • Skuamoz hücreli karnisom: Balıksırtını andıran düzleşmiş ve ince skuamoz hücrelerinden kaynaklanır. Epidermoid karsinom olarak da ifade edilir.
  • Adenokarsinom: Salgısal özellik gösteren hücrelerden kaynaklıdır. Hem dünyada hem de Türkiye’de en sık görülen akciğer kanser türüdür.
  • Büyük hücreli karsinom: Mikroskopla yapılan incelemelerde anormal ve büyük olarak görülen kanser hücrelerdir.
  • Adenoskuamoz karsinom: Düzleşmiş olarak gözlemlenen ve bez özellikleri gösteren kanserlerdir.
  • Pleomorfik, sarkomatoid, veya sarkomatöz karsinom: Mikroskopla bakıldığında, değişik tiplerde görülen kanser türleridir.
  • Karsinoid tümör: Nöroendokrin kanser türleridir ve yavaş büyür.

Akciğer kanseri tedavisi için türlerin bilinmesi ve her şeyden önemlisi de kanserin hangi evrede olduğu bulunmalı ve buna göre en doğru şekilde müdahale edilmelidir.

Adenokarsinom ne demek sorusu, vücudun mukus salgılayan dokularından herhangi birinde görülebilen kanser türü şeklinde cevaplanabilir. Birçok organda mukus salgılanabildiğinden vücudun pek çok noktasında da adenokarsinom görülebilir. Adenokanser etki ettiği organa göre insan sağlığı için daha riskli veya daha az riskli olabilir. Ancak bu riskin seviyesini belirleyen en önemli etken, erken teşhis ve tedavidir.

Tüm Detaylar

Büyük hücreli karsinomun, akciğer kanserinin çeşitli alt türlerinde başlayabilen bir kanser türü olduğu düşünülmektedir. İsminden de anlaşılacağı gibi bu kanser hücreleri, mikroskop altında bakıldığından tipik kanser hücrelerinden daha büyük gözükür.

Tüm Detaylar

Akciğerin sarkomatoid karsinomları küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (KHDAK) sınıfında nadir görülen, az diferansiye karsinomlardır. Oldukça agresif seyirli olan sarkomatoid karsinomlarda 5 yıllık sağ kalım oranı %20’yi geçmemektedir. Literatürde çoğunlukla olgu bildirimleri ve sınırlı sayıda olguların retrospektif taranması şeklinde çalışmalar olan sarkomatoid karsinomların bu yüzden tanı, tedavi ve prognostik özellikleri akciğerin diğer KHDAK’lerine kıyasla az bilinir. Yapılan çalışmar sarkomatid karsinomların akciğerin diğer KHDAK’lerine kıyasla kötü prognozlu ve standart kemoterapi tedavilerine yanıtının kötü olduğunu göstermiştir. Olgumuz nadir görülmesi ve tanısı torasik ultrasonografi (USG) rehberliğinde trans torasik biyopsi (TTB) ile konulmasından dolayı sunulmuştur.

Tüm Detaylar

Sinir sisteminden gelen bir sinyale yanıt olarak hormonları kana salan hücrelerden oluşan bir tümör. Nöroendokrin tümörler, normalden daha yüksek miktarlarda hormon üretebilir ve bu da birçok farklı semptoma neden olabilir. Bu tümörler iyi huylu (kanser değil) veya kötü huylu (kanser) olabilir. Nöroendokrin tümörlerin bazı örnekleri, karsinoid tümörler, adacık hücreli tümörler, medüller tiroid kanseri, feokromositomalar, derinin nöroendokrin karsinomu (Merkel hücre kanseri), küçük hücreli akciğer kanseri ve büyük hücreli nöroendokrin karsinomdur (nadir bir akciğer kanseri türü).

Tüm Detaylar

Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?