Sanal Onkoloji

Sanal Onkoloji

Biliyor Musun?

Sanal Onkolojide Uzman Doktorlardan Bilgi Alabilirsiniz

Kanser Tedavisinde Radyoterapi Tedavi Yöntem

Kanser tedavisinde radyoterapi tedavi yöntemi en sık tercih edilen ve hem diğer tedavi yöntemleri ile

Kanser Tedavisinde Cerrahi Tedavi Yöntemi

Kanser tedavisinde cerrahi tedavi yöntemi en çok tercih edilen ve zorunlu hallerde başvurulan yöntemlerdir. Cerrahi

Kanser Tedavisinde İmmünoterapi Yöntemi

Kanser tedavisinde immünoterapi tedavi yöntemi son yıllarda oldukça tercih edilen ve uygulanan bir yöntemdir. Kanser

Kanser Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi Yö

Kanser tedavisinde hedefe yönelik tedavi aslında tedavi için akıllı ilaç kullanılmasıdır. Bu ilaçların temel amacı,

Kanser Tedavisinde Evreleme Yöntemi

Kanserler genelde 4 evre olarak sınıflandırılırlar. Kanser türlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, çoğunlukla çıktığı organda

Kanser Tedavisinde Palyatif Tedavi Yöntemi

Kanser tedavisinde palyatif tedavi yöntemi bu zorlu ve sıkıntılı süreci daha rahat atlatması için sunulan

Kanser Tedavisinde Tamamlayıcı ve Alternati

Kanser tedavisinde tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri son yıllarda çok daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır.

Kanser Tedavisinde Hormonal Tedavi Yöntemi

Kanser tedavisinde hormonal tedavi yöntemi kanserli dokuların büyümesini engelleyen ve durduran bir tedavi yöntemidir. Kanser

Kanser Tedavisinde Kemoterapi Tedavi Yöntemi

Kanser tedavisinde kemoterapi tedavi yöntemi en sık başvurulan tedavi yöntemidir. Kemoterapi temel olarak, kanser hastalığının

Chati Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?